ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถและซุ้มประตู ณ วัดภูเขาทอง ม.๑ ต.น้ำผุด จ.ตรัง โทร o๗๕-๕๗๔๖๖๔

mba online
 
 
 
ประวัติวัดภูเขาทอง ตรัง ( ต่อ)
 

 

 
ประวัติ //////////๑o <
วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 
พระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดภูเขาทอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดภูเขาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Coppyright (C)2008 by watphukaothong.com