mba online
 
 

 
วัดภูเขาทอง จังหวัดตรัง
 
หนึ่งเดียวในสยาม พระพุทธไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์    
    จากเทศบาลนครตรัง  ขับรถไปทางทิศตะวันออก 

ทางหลวงหมายเลข  4123 ผ่านถนนที่สะอาดตาและเป็นถนนลาดยางเรียบ

รถทุกชนิดแล่นได้สะดวกสะบายไป ทางสายตรัง-น้ำผุด  ตรงไปประมาณ  20  กิโลเมตร

เมื่อมองไปทางขวามือ จะเห็นป้ายบอกชื่อวัดฯ ก่อนจะถึงทางแยกไปน้ำตกปากแจ่ม

จะเห็นภูเขาลูกหนึ่งตั้งตระหง่านประจักษ์ต่อสายตา

เสมือนหนึ่งท้าทายชักชวนให้ผู้ที่สัญจรไปมา เข้ามาเยี่ยมเยือน พอเข้าไปใกล้จะพบเพิงผา

เป็นชะวากวุ้งเวิ้งชะง่อนผา และ ก้อนหินแลดูสวยงามยิ่งนัก  ย่ำเท้าเพลินๆก็มาถึงยังเพิงผา

มองเห็นเด่นชัด สะดุดตาตรง อุโบสถพระธาตุเจดีย์ ที่สร้าง
ได้งดงามยิ่งนัก
 
 
  เป็นผสมผสานระหว่างศิลปะไทยสมัยใหม่และอินเดียโบราณยุคพระเจ้าอโศกมหาราช

 หลังจากได้กราบนมัสการพระประธานภายในอุโบสถเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตเสร็จแล้ว

ก็เดินต่อมายังทางทิศใต้ จะปรากฏเห็นพระพุทรูปบรรทมประทับในปางปรินิพพาน (สีหไสยาสน์)

ผันพระพักต์ไปทางทิศตะวันออก  รูปเค้าพระพักต์บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นพุทธศิลป์ฝีมือช่างชาวบ้าน
พระหัตถ์ขวางอข้อศอก พระหัตถ์ซ้ายวางเสมอราบกับองค์พระ  แต่ที่แลเห็นเด่นสะดุดตาก็คือ

พระเศียรทรงเทริด(ชฎา)อย่างมโนราห์ ขนาดความยาวตั้งแต่พระเกตุถึงพระบาท 9 หลา ขนาดองค์

วัดโดยรอบ3 หลา นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและบ่งบอกถึงศิลปะทางภาคใต้โดยแท้

ด้วยความแปลกและความที่มีประวัติเป็นมายาวนาน

จึงได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าชิ้นหนึ่ง

 




 
  จากองค์พระพุทธรูป ก็หันหลังย่ำเท้าลงบันไดไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 40 เมตร

ก็พบพานกับสิ่งหนึ่ง

ที่มีค่าแปลกตา ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่นของสวนป่าจะพบกับศาลา 84 มหาสังฆราช 2540 ที่สงบเงียบ

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งรอบรรดาลูกหลานมากราบและขอพร
 
 
  ถ้าอยากสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ทางพุทธศาสนาและบรรยากาศที่รื่นรมย์สงบเงียบ

ก็สามารถเดินทางมาได้  ที่วัดภูเขาทอง ยินดีต้อนรับครับ