ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถและซุ้มประตู ณ วัดภูเขาทอง ม.๑ ต.น้ำผุด จ.ตรัง โทร o๗๕-๕๗๔๖๖๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                                    
                                 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์     
       คุณสมบัติ
     1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
     2. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)
     3. ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
     4. มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน และการทำเวปไซต์
         สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน พ.ศ.2553
         ณ. กศน. ตำบลน้ำผุด (ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดภูเขาทอง)
         ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000

                       โทร 075-574664, 089-728-4050

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดแล้วส่งเมลล์มาที่
wat_phukaothong@hotmail.com
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
ดาวน์โหลดใบสมัคร


พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว                  2 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา       1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน      1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรอง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน        1 ชุด (พร้อมเซ็นต์รับรอง)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดภูเขาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Coppyright (C)2008 by watphukaothong.com